TRON ra kế hoạch buyback 20 triệu USD đồng TRX

Ngày 25/6/2019, Tron Foundation đã chia sẽ một bài đăng trên Medium về vấn đề buyback 20 triệu TRX, cũng như kế hoạch nắm giữ số TRX của Tron Foundation.

Xem thêm:

 

Khi hệ sinh thái TRON tiếp tục phát triển và thịnh vượng, Tron Foundation nhận thấy thấy sự chú ý ngày càng tăng của người dùng đối với kế hoạch mua lại TRON, cũng như kế hoạch nắm giữ TRX của TRON Foundation. Tron Foundation đã đưa ra thông báo:

1. Để thúc đẩy hoạt động cộng đồng và ổn định thị trường, chúng tôi sẽ tiến hành kế hoạch mua lại TRX lớn nhất với độ bao phủ rộng nhất trên thị trường thứ cấp, sẽ kéo dài trong một năm và sẽ được thực hiện trong nhiều đợt với không ít hơn 20 triệu USD.

2. Số TRX được nắm giữ bởi TRON Foundation sẽ được mở khóa vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Tại thời điểm này, TRON Foundation không có kế hoạch cụ thể nào cho số lượng TRX được mở khóa này. Quỹ sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ nắm giữ TRX của chúng tôi trên thị trường thứ cấp để thể hiện sự tự tin của chúng tôi đối với sự phát triển của hệ sinh thái TRON.

Tại thời điểm viết bài, đồng TRX đang đứng ở vị trí thứ 10, với mức giá 0.039 USD và vốn hóa thị trường 2.6 tỷ USD

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar