Tổng quan về sàn giao dịch Boboo.com

Khai thác PoB (Proof of Behavior) là một hệ sinh thái theo cơ chế đồng thuận ban đầu được thành lập bởi Boboo Exchange. Tất cả các hành động của người dùng đóng góp vào hệ sinh thái, chẳng hạn như đăng ký, xác thực tên thật, giao dịch và mời bạn bè đăng ký / giao dịch trên Boboo, sẽ được ghi lại và chuyển đổi thành hashrate như một cách để người dùng đạt được lợi ích của nền tảng, thúc đẩy người dùng tiếp tục đóng góp. Càng nhiều người dùng đóng góp, càng nhiều hashrate và lợi ích họ sẽ nhận được.

PoB là phương pháp khai thác đơn giản nhất của toàn bộ mạng. Người tham gia có thể chia sẻ doanh thu của nền tảng mỗi ngày!

Nhắc nhở Boboo:

Mẹo của Boboo:

Hashrate PoB được giải quyết hàng ngày.

(Ảnh: Doanh thu cá nhân hàng ngày = (Hashrate cá nhân hàng ngày/Tổng số Hashrate hàng ngày của nhóm khai thác) * Nhóm khai thác phần thưởng Hashrate hàng ngày)

Phần thưởng sẽ được phát hành vào ngày hôm sau.

(Có ảnh: Trước 12:00 giờ Singapore)

Đăng nhập vào Boboo mỗi ngày để nhận phần thưởng!

(Có ảnh: Trang hoạt động — Nhấp vào “Nhận USDT”)

Boboo mong muốn có nhiều người tham gia đóng góp hành động của mình và sẽ mang lại cho những người đóng góp cho hệ sinh thái những lợi ích lớn hơn. Hãy đến và tham gia với chúng tôi!

Quy tắc PoB như sau:

Quy tắc hoạt động • • • • –

1. Cách nhận Hash:
(1) Đăng ký + 30 hashrates;
(2) Hoàn thành KYC + 20 hashrates;
(3) Giao dịch 1 USDT + 1 hashrates;
(4) Mời bạn bè đăng ký + 20 hashs và thêm 60% hashrates từ mỗi giao dịch của bạn bè bạn.

2. Cách tính Hashrate
Suy giảm Hashrate = số hashrate suy giảm*hệ số^(T-1)*T = số ngày tương ứng nhận được hash.
Hệ số suy giảm hashrate hàng ngày: đăng ký cá nhân (0.8), xác minh KYC (0.1), giao dịch (0.2), số lời mời thành công (0.8), hash nhận thêm được chia sẻ từ ‘giao dịch’ của bạn bè (0,3).
Ví dụ: Một người nhận được 30 hashs từ đăng ký, 20 hashs từ hoàn thành quy trình xác minh KYC, 100 hashs từ giao dịch 100 USDT, 20 hashs từ mời bạn bè đăng ký và 60 hashs từ chia sẻ 60% trong số 100 hashs mà người dùng mới đăng ký đã nhận được khi giao dịch 100 USDT.

3. Cách tính phần thưởng
Phần thưởng hàng ngày = (hashrate cá nhân/tổng hashrate cho tất cả người dùng) * Phần thưởng hashrate hàng ngày từ nhóm khai thác
Phần thưởng hashrate hàng ngày từ nhóm khai thác = phí hoa hồng ngày hôm qua * 10% + phí hoa hồng ngày hôm nay * (1 — phần thưởng nền tảng * 30% — dự trữ ngày hôm nay * 10%)
Hashrate hàng ngày sẽ được tính toán và xử lý trên cơ sở 24 giờ, bắt đầu từ 24:00 UTC mỗi ngày và kết thúc vào 24:00 UTC vào ngày hôm sau.
Yêu cầu phần thưởng của bạn:
Nhận phần thưởng của bạn: Người dùng sẽ phải đăng nhập mỗi ngày để nhận phần thưởng hashs bằng cách nhấp vào biểu ngữ sự kiện, tức là “Trang sự kiện — Nhấp để nhận USDT”. Người dùng thất bại khi nhận phần thưởng không thể nhận phần thưởng chung trong ngày, nhưng hashrate của họ sẽ vẫn như cũ.
Ví dụ: Một người có 300 hashs ngày hôm nay, trong khi nền tảng có 30.000 hashs và nhóm khai thác có 500 USDT. Người đó sẽ chia sẻ phần thưởng 300/30.000 * 500 = 5 USDT dựa trên PoB.

4. Phân phối phần thưởng
Phần thưởng hashrate hàng ngày sẽ được phân phối bằng USDT vào ví Boboo của bạn trước 04:00 UTC vào ngày hôm sau.

5. Nhóm khai thác trên trang chủ của sự kiện chỉ hiển thị số tiền USDT tương đương với tổng phí giao dịch. Hashrate hàng ngày tương đương của tôi hiển thị tổng số USDT tương đương mà người dùng nhận được.

6. Sự kiện này bắt đầu lúc 08:00 UTC ngày 13 tháng 11 năm 2019.
Mọi hành vi gian lận để tăng hashrate bị nghiêm cấm. Hashrate của người dùng bị phát hiện gian lận khi tham gia sự kiện sẽ bị đặt lại.
Sàn giao dịch Boboo có quyền giải thích cuối cùng cho sự kiện này.

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar