Tổng quan về EMINER

Eminer là gì?

Là một nền tảng dịch vụ tài chính hash rate blockchain toàn cầu sáng tạo, nền tảng dịch vụ hash rate Eminer nhằm tái hòa nhập và xác định lại hệ sinh thái công nghiệp khai thác dựa trên hash rate blockchain với suy nghĩ blockchain và cuối cùng xây dựng thành nền tảng dịch vụ tài chính hash rate blockchain tích hợp dịch vụ hash rate, tài chính dịch vụ và dịch vụ thông tin.

Ưu điểm của Eminer

Hash rate tự sở hữu cao

Nền tảng Eminer hiện đang sở hữu khoảng 20.000 người khai thác BTC chính và người khai thác các loại tiền tệ khác, tích lũy hash rate khoảng 320P.

Hash rate có thể mở rộng cao

Dựa trên cơ sở hash rate các mỏ khai thác hiện tại, nền tảng eminer ước tính đến cuối năm 2020, số lượng mỏ khai thác tự xây dựng sẽ đạt 12 và dự trữ hash rate tích lũy sẽ vượt qua mốc 1500P.

Dịch vụ tài chính phong phú

Nền tảng Eminer liên quan đến nhiều loại hình kinh doanh, các dịch vụ tài chính bao gồm cầm cố, cho vay, phòng ngừa rủi ro.

Khả năng chống rủi ro cao

Nền tảng Eminer có các mỏ khai thác tại Trung Quốc, Kirghizstan, Kazakhstan, Ethiopia và các quốc gia khác.

Dịch vụ Eminer

Dịch vụ hash rate

Nền tảng Eminer được thành lập dựa trên các thợ mining, mỏ khai thác và hash rate phía sau. Dịch vụ hash rate là dịch vụ cốt lõi và cơ bản nhất của nền tảng. Người dùng có thể tận hưởng các dịch vụ hash rate đa dạng thông qua nền tảng.

Các dịch vụ tài chính

Nền tảng Eminer sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ tài chính và các công cụ tài chính mới như dịch vụ phòng ngừa rủi ro, dịch vụ tài chính, dịch vụ OTC lớn trên cơ sở tài trợ cho vay tiền tệ hiện tại và các dịch vụ tài chính khác , để cung cấp dịch vụ tài chính hoàn chỉnh hơn cho mọi người trên nền tảng.

Dịch vụ lưu thông

Người dùng trên nền tảng Eminer có thể lưu hành tài sản cố định bao gồm cả miner và mỏ mining trong nền tảng và trên thị trường thứ cấp dưới điều kiện cụ thể, từ đó tăng tài sản thanh khoản của các miner và cho chơi để chơi với tỷ lệ băm nhàn rỗi hơn và liên quan đến nhiều cá nhân mong muốn mining.

Dịch vụ thông tin

Nền tảng Eminer sẽ tích hợp các tổ chức đứng đầu cho toàn bộ hệ sinh thái trong sự phát triển trong tương lai, để các nhà khai thác có thể tránh đường vòng và thực sự có được các tài nguyên và thông tin đáng tin cậy từ nền tảng.

EM là gì?

Eminer cung cấp dịch vụ mining, dịch vụ lưu thông hash rate, dịch vụ tài chính cầm cố, cho vay và dịch vụ thông tin hệ sinh thái ngành khai thác dựa trên hash rate. Token của nền tảng tương ứng là EM làm cho các công cụ khai thác và hash rate của chúng dựa trên thanh khoản có giá trị nhất định, đó là cốt lõi của toàn bộ hệ sinh thái Eminer.

  • Tên dự án: Eminer
  • Kí hiệu: EM
  • Giao thức: ERC-20
  • Thời gian phát hành: 2019
  • Tổng cung: 21,000,000,000 EM Token
  • Trang web chính thức:http://eminer.pro
  • Telegram:https://t.me/eminerfans
  • Giá Private Sale: 1 EM Token= $0.03

Giá trị của EM

Giá trị hash rate

Trong thế giới của BTC, ngoài việc bán BTC thông qua trao đổi, BTC chỉ có thể được khai thác với hash rate. Sau đó, giá trị của hash rate là đặc biệt quan trọng. Bằng cách sử dụng EM cho hash rate, người dùng nền tảng về cơ bản có được lợi ích gộp của hash rate đó.

Lưu thông hash rate

Eminer hỗ trợ trường mining  của bên thứ ba để cung cấp cho người dùng dịch vụ hash rate bằng cách cạnh tranh các nút EM. Người dùng có thể tận hưởng các dịch vụ hash rate thông qua EM hoặc chuyển EM của chính họ cho các cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu hash rate. Tương tự, họ có thể cam kết số lượng EM nhất định là các nút Eminer để cung cấp cho người dùng nền tảng các dịch vụ hash rate và nhận phần thưởng kép BTC và EM thông qua các nút EM.

Dịch vụ tài chính

Là một trong những dịch vụ cốt lõi được cung cấp bởi nền tảng Eminer cho người dùng, các dịch vụ tài chính bao gồm các khoản vay cầm cố, bảo hiểm rủi ro, quản lý tài chính, tận dụng trả góp, v.v. cho người dùng EM. Trong các dịch vụ tài chính này, EM hoạt động như một công cụ của phí dịch vụ DeFi (Tài chính phi tập trung) của nền tảng Eminer.

Hệ sinh thái EMchain

Khi Eminer tiếp tục phát triển, các tổ chức định cư trong EMchain tiếp tục gia tăng và hình thành một hệ sinh thái đa dạng bao gồm trao đổi, nhóm, nhà sản xuất khai thác, phương tiện truyền thông xã hội, ví nóng và lạnh và dịch vụ khai thác. Chủ sở hữu EM sẽ được hưởng những lợi ích và giảm giá nhất định trong các hệ sinh thái trong tương lai truy cập chuỗi chính.

Lộ trình


2018.8    Thiết kế và phát triển nền tảng hash rate Eminer ban đầu đã được hoàn thành.
2018.10   Phiên bản beta của nền tảng hash rate Eminer đã được tung ra.
2018.11 Phiên bản chính thức của nền tảng hash rate Eminer đã được đưa ra.2019.3  Nền tảng hash rate Eminer v2 đã được ra mắt với một số dịch vụ tài chính được đăng ký.
2019.6  Hợp tác nhà sản xuất khai thác đã được giới thiệu trong khi hoàn thiện hợp tác tổ chức tài chính .
2019.12 Thiết lập mối quan hệ hợp tác với một số nhóm mining chính thống .
2020.6  Các thiết bị sẽ được lặp lại và cập nhật với hash rate đạt 1,35E.

 

2021. 9 Các thành viên hợp tác nền tảng sẽ được mở rộng và hash rate nền tảng đạt 4E.

 

Các tổ chức đầu tư

 

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar