Thông tin chi tiết dự án IEO LEO của sàn Bitfinex – Vikocapital

Bitfinex đã xuất bản whitepaper của IEO LEO token. Private sale sẽ tiếp diễn đến ngày 11 tháng 5.

Xem thêm:

Tổng quan dự án

LEO sẽ là token tiện ích ở trung tâm của hệ sinh thái iFinex. Chủ sở hữu token sẽ trải nghiệm lợi ích trên toàn bộ danh mục đầu tư và dự kiến ​​sẽ thu được lợi ích từ các dự án trong tương lai, sản phẩm và dịch vụ, có hoặc không chi tiết trong whitepaper.

Một số dự án trong tương lai

 • Bitfinex Derivatives diễn ra vào tháng 6 năm 2019
 • Eosfinex ra mắt vào tháng 6 năm 2019
 • IEO Platform dự kiến vào tháng 6 năm 2019
 • Security Token Exchange ra mắt ngày TBA
 • Dazaar – thị trường, ra mắt ngày TBA
 • Betfinex – sàn cá cược, ra mắt ngày TBA

Thông tin chi tiết LEO token

 • Tổng token: 1 tỷ LEO
 • % sale: 100%
 • Giá token: 1 USDT
 • Mục tiêu gây quỹ: 1 tỷ USD
 • Khóa: Không
 • Thời gian list: Sau khi hoàn thành sale
 • Thời gian bắt đầu: ngày 8/5/2019
 • Thời gian kết thúc: ngày 11/5/2019

Ngoài việc giảm phí cho chủ sở hữu LEO token, còn có các cam kết mua lại:

 • 27% tổng doanh thu hợp nhất của iFinex (không bao gồm Ethfinex) từ tháng trước, cho đến khi không có token nào được lưu hành.
 • 95% số tiền ròng được thu hồi từ Crypto Capital sẽ được sử dụng để mua lại và tiêu hủy các token LEO nổi bật trong vòng 18 tháng kể từ ngày thu hồi.
 • 80% số tiền ròng đã phục hồi từ vụ hack BitFinex (Vào ngày 2 tháng 8 năm 2016, Bitfinex đã bị hack, với số tiền lên đến 119.756 BTC) sẽ được sử dụng để mua lại và tiêu hủy các token LEO nổi bật trong vòng 18 tháng kể từ ngày phục hồi.

Cách thức tham gia

Khi nhận được whitepaper này, bạn là một phần của một đoàn hệ độc quyền được mời đến tham gia vào một đợt bán token riêng.

Việc bán token riêng sẽ diễn ra cho đến ngày 11 tháng 5 năm 2019. Nếu không bán được 1 tỷ USD token, nhà phát hành có thể bán các token còn lại vào các thời điểm sau đó, đảm bảo phù hợp với luật áp dụng.

Biên tập: MeoHeo

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar