Thông tin chi tiết dự án IEO Harmony (ONE) trên Binance Launchpad

Binance rất vui mừng thông báo dự án tiếp theo trên Binance Launchpad – Harmony (ONE). Việc bán token Harmony cũng sẽ tuân theo định dạng xổ số, và sẽ được tổ chức cho người dùng BNB vào 7:00 ngày 20/5/2019.

Xem thêm:

Có hai thay đổi đối với các quy tắc xổ số cho phiên này:

 1. Chúng tôi sẽ tính toán nắm giữ BNB trung bình trên mỗi tài khoản trong thời gian hold. Điều này được tính bằng mức trung bình của số dư BNB của bạn tại 23:59:59 (UTC) mỗi ngày trong khoảng thời gian 7 ngày.
 2.  Người dùng hiện có thể ký thỏa thuận mua token bất cứ lúc nào cho đến khi kết thúc thời gian yêu cầu trên vé.

Thông tin chi tiết dự án

 • Thời gian: 13:00 ngày 27/5/2019 – 15:00 ngày 29/5/2019.
 • Tên token: Harmony (ONE)
 • Hard Cap: 5,000,000 USD
 • Tổng cung: 12,600,000,000 ONE
 • Tổng token phân bổ trên Binance Launchpad: 1,575,000,000 ONE (12,5% tổng cung)
 • Giá Public Sale: 1 ONE = 0.003175 USD (giá BNB sẽ xác định vào ngày bốc thăm)
 • Định dạng token: Xổ số
 • Số vé trúng xổ số tối đa: 16,666
 • Phân bổ cho mỗi vé trúng thưởng: 300 USD (94,488.18 ONE)
 • Mua bằng: BNB
 • Harmony (ONE) sẽ được phát hành trên Binance Chain dưới dạng tài sản BEP2

Mốc thời gian xổ số:

 • Từ bây giờ đến 7:00 AM ngày 20/5/2019: Người dùng có thể gửi hoặc mua BNB bỏ vào tài khoản của bạn. Người dùng cũng có thể bắt đầu ký Thỏa thuận mua token.
 • 7:00 AM ngày 20/5/2019: số dư BNB bắt đầu được người dùng ghi lại và tiếp tục ghi lại vào 7:00 AM mỗi ngày trong 7 ngày liên tục
 • 7:00 AM ngày 27/5/2019: Số dư BNB cuối cùng trong tài khoản được ghi lại để xác định đủ điều kiện để nhận vé số.
 • 13:00 ngày 27/5/2019: Yêu cầu vé mở cho tất cả người dùng đủ điều kiện trong khoảng thời gian 24 giờ. Người dùng cũng có thể ký Thỏa thuận mua token trong thời gian này.
 • 13:00 ngày 28/5/2019: Yêu cầu đóng cửa và bắt đầu rút thăm xổ số.
 • 15:00 ngày 28/5/2019: Công bố vé trúng thưởng và BNB tương ứng sẽ được khấu trừ từ tài khoản người dùng chiến thắng. Vui lòng đảm bảo bạn có đủ BNB trong tài khoản để khấu trừ trong vòng 24 giờ nếu bạn có vé trúng thưởng.

Một ví dụ về cách tính toán nắm giữ BNB trung bình cho mỗi người dùng bên dưới:

Ngày

Nắm giữ BNB lúc 7:00 mỗi ngày
Ngày 1100 BNB
Ngày 2100 BNB
Ngày 3100 BNB
Ngày 4100 BNB
Ngày 550 BNB
Ngày 650 BNB
Ngày 750 BNB
Tính toán BNB trung bình(100 + 100 + 100 + 100 + 50 + 50 + 50) / 7 = 78.57 BNB
Tổng số vé đủ điều kiện

1 vé

 

Phân phối vé số

Người dùng sẽ có thể yêu cầu tối đa 5 vé xổ số dựa trên tỷ lệ nắm giữ BNB trung bình của họ tại thời điểm chụp nhanh lúc 7:00 mỗi ngày trong 7 ngày, dẫn đến ngày bốc thăm xổ số.

Ví dụ: 50 ≤ X <200 có nghĩa là số dư BNB trung bình của bạn trong toàn bộ thời gian 7 ngày được giữ ở mức 50 BNB trở lên, nhưng không vượt quá 200 BNB.

Số dư BNB trung bình 7 ngày (X)Số vé xổ số
50 ≤ X < 2001
200 ≤ X < 3002
300 ≤ X < 4003
400 ≤ X < 5004
X ≥ 5005

Thông tin liên hệ dự án:

Biên tập: MeoHeo

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar