Thông tin chi tiết dự án IEO FACTS trên sàn Gate.io – Vikocapital

Tổng quan dự án FACTS

Ý tưởng cốt lõi của FACTS là xây dựng Cơ chế khuyến khích nội dung thực tế, dựa trên công nghệ blockchain, cụ thể là Proof of Fact (PoF). Người dùng có thể có quyền phân bổ phần thưởng thông qua bất kỳ hoạt động nào trên nội dung thực tế. Bằng cách đó, chúng giúp giải quyết các vấn đề hiện tại trên Internet như nội dung sai lệch lớn, khả năng tạo ra kém hiệu quả, hiệu quả lan truyền thấp, v..v… Sau khi đánh giá, nội dung đáng tin cậy được lưu trữ trong Facts Pool và sau đó được tự động sử dụng để xây dựng Facts Graph thông qua công cụ NLP.

Kế hoạch mở bán FACTS

 • Tên token: Blockchain Knowledge Coin
 • Kí hiệu Token: BKC
 • Loại token: ERC 20
 • Thời gian mở bán: 29/4/2019 11:00:00 (UTC+7)
 • Tổng cung: 9,000,000,000
 • Số lượng cung cấp ban đầu: 2,430,000,000
 • % số lượng cung cấp ban đầu: 27%
 • Giá bắt đầu: 0,00114 USDT
 • Tổng startup: 1,350,000,000
 • Mua bằng GT

Thời gian Private sale: Tháng 8/2018

 • Tổng Private sale: 1,350,000,000 (15% tổng cung)
 • Giá token Private sale: 1 BKC = 0,00163 USDT

Thời gian private sale: Ngày 29/4/2019 (UTC+7 11:00)

 • Tổng Private sale: 1,350,000,000 (15% tổng cung)
 • Giá token sale startup: 1 BKC = 0,00114 USDT
 • Mục tiêu giá startup: 1,539,000 USDT

Biên tập: MeoHeo

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar