Thông tin chi tiết dự án IEO DEXON của sàn LBank – VikoCapital

Điều kiện tham gia IEO DEXON

 • Phải giữ trung bình từ 2000 dax trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến 25/4 để tham gia chào hàng, công thức tính toán là:

(Số lượng nắm giữ 4,24 + số tiền nắm giữ 4,25) / 2 >= 2000 dax

 • Người dùng cần hoàn thành xác thực danh tính
 • Người dùng đến từ các khu vực pháp lý sau sẽ không thể tham gia vào đợt bán token này:

Kế hoạch mở bán IEO DEXON

 • Bắt đầu sale: 25/4/2019 20:00 (UTC +7)
 • Kết thúc sale: 26/4/2019 20:00 (UTC +7)
 • Tên token: DXN
 • Tổng cung: 4,000,000,000
 • Tổng số lượng sale: 3,333,333.33 DXN
 • Mua bằng: USDT
 • Giá mua: 1 USDT = 6.66 DXN
 • Giới hạn một nhà đầu tư: 500 USDT
 • Giới hạn thời gian: 25/4/2019 20:00 (UTC +7)
 • Phương thức mua: First – served basis
 • Phí: 4%

Biên tập: MeoHeo

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar