Tại sao Bitcoin có tổng cung là 21 triệu BTC

Satoshi Nakamoto, bút danh của người tạo ra Bitcoin, đã quyết định sẽ chỉ có 21 triệu BTC được khai thác. Một số nhà đầu tư và nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về lý do Satoshi chọn con số cụ thể này.

Xem thêm:

Nguồn cung của Bitcoin (BTC) giới hạn ở mức 21 triệu vừa mang tính biểu tượng vừa được tính toán theo giải thích của Sasha Fleyshman, một nhà giao dịch và nhà phân tích tại Arca Trader, trong một chuỗi các tweet được gửi vào ngày 31 tháng 8.

Thời gian tạo khối trung bình là 10 phút, việc điều chỉnh độ khó xảy ra mỗi 2016 khối (hoặc 14 ngày) gây ra độ lệch mỗi bên thời gian trung bình tạo khối.

Bitcoin là toán học. Sasha tính toán giới hạn 21 triệu như là một yếu tố của các khối được tạo ra mỗi giờ, hiệu ứng giảm một nửa đối với phần thưởng BTC và số lượng các khối mỗi đợt Halving.

Như đã thấy trong hình trên, tổng số phần thưởng giảm một nửa cho đến năm 2140 – ngày dự kiến kết thúc khai thác – bắt đầu từ phần thưởng 50BTC, sau đó là 25, sau đó là 12,5,… tổng lại bằng ~100. Lấy con số này và nhân nó với số khối Bitcoin được khai thác trước khi giảm một nửa số phần thưởng BTC – 210.000 BTC – bạn nhận được 21 triệu BTC.

Sasha cũng kiêu gọi cộng đồng Bitcoin tiếp tục tìm hiểu thêm về các ý tưởng của Satoshi vè việc ông chọn con số 21.000.000.

 

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar