Sự kiện bầu chọn node sản xuất khối đầu tiên của Contentos đã kết thúc, người bỏ phiếu đạt tỉ suất lợi nhuận năm là 897%

Blockchain nội dụng số – Contentos đã công bố kết quả cho 7 giải thưởng bỏ phiếu node chính thức đầu tiên.

Xem thêm:

Tính đến 14:00 hôm nay, 7 node chính thức đã nhận được 2.764 phiếu bầu với 10.617.405 VEST. Node chính thức có tỷ lệ hoàn vốn cao nhất là cosofficial1, với trung bình 1.000 phiếu và người bỏ phiếu nhận được giải thưởng 172 VEST cho mỗi VEST tham gia với tỉ suất lợi nhuận hàng năm là 897%.

Ngoài ra, tổng số 7 node chính thức đã nhận được phần thưởng khối là 412.138 VEST, theo quy tắc tới 80% phần thưởng khối sẽ trao dưới dạng một giải thưởng bỏ phiếu là 329.710 VEST. Điển hình, tài khoản “qianqian” cam kết 60,565 VEST, bỏ phiếu cho node cosofficialbp1, giai đoạn này có thể được chia thành 10,429 VEST.

Contentos là một nền tảng blockchain nội dung số phục vụ tất cả các loại ứng dụng DApp, người tạo nội dung, người dùng và nhà quảng cáo và cam kết trả lại vốn chủ sở hữu cho người tạo và người sử dụng nội dung. Hiện tại, Contentos đã đạt được sự hợp tác chiến lược với công cụ chỉnh sửa ảnh PhotoGrid và nền tảng livestream nổi tiếng LiveMe.

VEST là một hình thức cam kết COS, 1VEST = 1COS và không thể được chuyển tự do giữa các tài khoản. Có VEST để tham gia vào quản trị sinh thái của Contentos, chẳng hạn như bỏ phiếu node, bạn càng có nhiều VEST, sức mạnh trong hệ sinh thái Contentos càng cao, như hiệu quả của công việc càng cao.Tối thiểu 10 VEST trong ví Mainnet của bạn mới có thể tham gia bỏ phiếu.

Xem thông tin bầu chọn node BP Contentos:
https://medium.com/@ContentosVietnam/ki%E1%BA%BFm-ti%E1%BB%81n-b%E1%BA%B1ng-khai-th%C3%A1c-n%E1%BB%99i-dung-s%E1%BB%91-staking-thu-nh%E1%BA%ADp-h%C3%A0ng-n%C4%83m-cao-nh%E1%BA%A5t-200-b8f96a96e474

Thông tin chi tiết:

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar