Quy tắc tài chính căn bản mà nhà đầu tư nào cũng phải biết: Quy tắc 72

Quy tắc 72 là một công cụ dùng trong tài chính đế ước tính số năm cần thiết để nhân đôi một số tiền thông qua lãi suất lợi nhuận. Quy tắc cũng ước tính lãi suất hàng năm cần có để nhân đôi số tiền trong một số năm nhất định. Theo đó nêu rõ rằng lãi suất nhân với thời gian cần thiết để nhân đôi số tiền xấp xỉ bằng 72.

Xem thêm:

Quy tắc 72 được áp dụng trong các trường hợp tăng trưởng theo cấp số nhân, (như lãi kép) hay trong “phân rã theo cấp số nhân”, tương tự như mất sức mua do lạm phát tiền tệ.

Tính thời gian để nhân đôi vốn

Image titled Use the Rule of 72 Step 1

1. Lấy R x T = 72

R là tỷ lệ tăng trưởng (lãi suất), và T là thời gian (tính theo năm) cần có để lượng tiền tăng lên được gấp đôi.

Image titled Use the Rule of 72 Step 2

2. Thêm vào giá trị của R

Ví dụ, mất bao lâu để biến 100USD thành 200USD với lãi suất 5% 1 năm? Lấy R = 5, chúng ta có 5 x T = 72.

Image titled Use the Rule of 72 Step 3

3. Giải quyết bài toán

Trong ví dụ trên, chia cả 2 vế cho R (tức là 5) để có T = 72 / 5 = 14,4. Vậy phải mất 14,4 năm để 100USD được nhân đôi với lãi suất 5% mỗi năm. (Số tiền đầu tư không phải là vấn đề, cho dù là số vốn thế nào thì cũng mất chừng đó thời gian để nhân đôi nó lên)

Image titled Use the Rule of 72 Step 4

4. Tham khảo các ví dụ

– Mất bao lâu đề nhân đôi một số vốn với mức lãi suất 10% một năm? 10 x T = 72. Chia cả hai vế cho 10, vậy T = 7,2 năm.

– Mất bao lâu để biến 100USD thành 1600USD với lãi suất 7,2% một năm? Biết rằng 100 phải nhân đôi ít nhất 4 lần để có thể đạt được số 1600 (100->200, 200->400, 400->800, 800->1600). Với mỗi lần nhân đôi, 7,2 x T = 72, vậy T = 10. Thì mỗi lần nhân đôi mất 10 năm, vậy tổng thời gian cần thiết (để khiến 100USD thành 1600USD) là 40 năm.

Tính mức lãi suất

Image titled Use the Rule of 72 Step 5

1. Lấy R x T = 72

R là tỷ lệ tăng trường (trong các ví dụ sau là lãi suất), và T là thời gian (tính theo năm) cần thiết để nhân đôi bất kỳ khoản vốn nào.

Image titled Use the Rule of 72 Step 6

2. Nhập vào giá trị của T

Ví dụ, trường hợp bạn muốn nhân đôi số tiền trong vòng 10 năm. Vậy thì mức lãi suất mà bạn cần để đạt được điều đó là bao nhiêu? Thay giá trị T bằng 10 ta có R x 10 =72.

Image titled Use the Rule of 72 Step 7

3. Tính R

Chia cả hai vế cho 10 ta có R = 72/10 = 7,2. Vậy bạn cần một mức lãi suất hàng nằm là 7,2% để có thể nhân đôi số vốn trong vòng 10 năm.

Theo dõi Kênh tin tức 24h và Fanpage VikoCapital để theo dõi các tin tức đầu tư và thị trường crypto!

Tổng hợp & biên tập: Tradie Morgan

 

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar