Quy tắc tài chính căn bản mà nhà đầu tư nào cũng phải biết để tính lãi và lỗ

Tính toán là việc mà nhà đầu tư nào cũng phải làm. Trong phần trước tôi đã trình bày về quy tắc 72 để tính các số liệu liên quan đến lãi vốn. Nhưng những công thức này, trong trường hợp ngược lại, cũng được dùng để tính vốn lỗ. 

Xem thêm:

Tính mức lỗ theo cấp số nhân

Image titled Use the Rule of 72 Step 8

1. Tính toán thời gian mà bạn có thể bị mất một nửa số vốn (trong bối cảnh lạm phát)

Lấy T = 72 /R. Công thức này cũng tương tự công thức của phần trước. Nhập vào giá trị của R, ví dụ:

– Mất bao lâu để 100USD bị giảm còn 50USD, lấy lạm phát là 5%?

– Lấy 5 x T = 72, vậy T = 72?5 = 14,4. Nghĩa là mất 14,4 năm để khiến số vốn ban đầu giảm còn 1 nửa. Nếu mức lạm phát thay đổi theo năm, thì bạn phải lấy mức trung bình của nó để tính.

Image titled Use the Rule of 72 Step 9

2. Tính tỷ lệ lỗ theo thời gian cho trước

R = 72/T. Nhập vào giá trị của T và tính R, ví dụ:

– Nếu sức mua 100USD chỉ còn 50USD trong 10 năm, vậy tỷ lệ lỗ trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu?

– R x 10 = 72 (T = 10). Vậy R = 72/ 10 = 7,2%.

Image titled Use the Rule of 72 Step 10

3. Bỏ qua các dữ liệu thất thường

Nếu bạn có thể phát hiện ra xu hướng chung, vậy đừng lo lắng về các con số nhất thời nằm ngoài phạm vi kiểm soát. Tốt hơn nên loại chúng ra không cần cân nhắc.

Đạo hàm

Sip Cost Sip Panels Cost Per Square Metre Building Sip ...

1. Đạo hàm trong chuỗi tổng định kỳ

– Với tổng định kỳ, FV = PV (1 + r)^T, trong đó FV là giá trị tương lai, PV là giá trị hiện tại, R là tỷ lệ tăng trưởng, T là thời gian.

– Nếu số tiền đã nhân đôi, FV = 2*PV, vậy 2PV = PV (1 + r)^T, hay 2 = (1 + r)^T, giả sử giá trị hiện tại khác 0.

– Tính T bằng cách lấy log tự nhiên của mỗi bên, và đơn giản hóa công thức, ta có T = ln(2)/ ln(1 + r).

– Chuỗi Taylor cho ln(1 + r) xấp xỉ 0 là r – r2/ 2 + r3/3 – … Với giá trị r càng nhỏ, tổng từ những số hạng càng nhỏ và kết quả xấp xỉ r, sao cho t = ln(2)/ r.

– Lưu ý rằng ln(2) ~ 0,639 nên T ~ 0,639/ r (hay T = 69,3/ R, trong đó R là lãi suất %), còn gọi là quy tắc 69,3. Các con số như 69, 70, 72 được sử dụng để tính toán đơn giản hơn.

2. Đạo hàm trong chuỗi liên tục

Với chuỗi liên tục được cộng nhiều lần một năm, giá trị trương lai FV = PV (1 + r/n) ^nT, trong đó n là số lần cộng gộp một năm và tiềm cận vô cùng. Sử dụng định nghĩa e = lim (1 + 1/n)^n với n tiềm cận vô cùng, ta có FV = PV e^(rT)

– Nếu số tiền được nhân đôi, FV = 2*PV thì 2PV = PV e^(rT) hay 2 = e^(rT), giả sử giá trị hiện tại PV khác 0.

– Tính T bằng cách lấy log tự nhiên của cả hai vế, đơn giản hóa phép tính, ta có T = ln(2)/r = 69,3/R (với R = 100r là lãi suất %). Đây là quy tắc 69,3.

Với chuỗi liên tục, 69,3 (hay làm tròn là 69) sẽ cho ra kết quả chính xác hơn, khi ln(2) xấp xỉ 69,3% và R*T= ln(2), trong đó R là tỷ lệ tăng trưởng (hay lỗ), T là thời gian nhân đôi, và ln(2) là lg tự nhiên của 2. 70 có thể được sử dụng như một xấp xỉ của chuỗi liên tục hay hằng ngày (được coi như là liên tục) để đơn giản hóa phép tính. Các quy luật này được gọi là quy tắc 69,3, quy tắc 69 hay quy tắc 70.

– Một ứng dụng của quy tắc 69,3 là để tính toán tỷ lệ cao với đóng góp hàng ngày: T = (69,3 + R/3) / R.

– Công thức xấp xỉ bậc 2 Eckart-McHale, hay quy luật E-M, là bản cao cấp hơn của quy tắc 69,3 hay 70 (nhưng không phải là 72), để đưa ra được kết quả lãi suất chính xác hơn. Để tính E-M, nhân kết quả quy tắc 69,3 (hay 70) với 200/(200-R), T = (69,3/R) * (200/(200-R)). Ví dụ, nếu lãi suất là 18%, quy tắc 69,3 cho biết t = 3,85 năm. Quy tắc E-M nhân con số đó vối 200/(200-18), đưa ra kết quả thời gian để nhân đôi số vốn là 4,23 năm, là kết quả chính xác hơn.

– Công thức xấp xỉ bậc 3 Pade cho phép tính xấp xỉ tốt hơn nữa thông qua hệ số hiệu chỉnh (600 + 4R) / (600 + R), T = (69.3/R) * ((600 + 4R) / (600 + R)). Nếu lãi suất là 18%, công thức xấp xỉ bậc 3 sẽ tính ra T = 4,19 năm.

– Để tính toán thời gian nhân đôi vốn cho các tỷ lệ cao hơn, điều chỉnh 72 bằng cách thêm vào 1 cho mỗi 3% cao hơn 8%. Nghĩa là, T = [72 + (R – 8%)/3] / R. Ví dụ, nếu lãi suất là 32%, thời gian để nhân đôi vốn là T = [72 + (32 – 8)/3]/32 = 2,5 năm. Lưu ý rằng 80 được sử dụng ở đây thay cho 72, dẫn đến cần có 2,25 năm để nhân đôi vốn.

– Các công thức nên trên đúng là khá trừu tượng, để đơn giản tôi cung cấp cho bạn một bảng tra. Dưới đây là bảng số năm để nhân đôi vốn (với bất kể số vốn là bao nhiêu) theo những lãi suất nhất định, xấp xỉ tính theo các quy luật đã nêu:

Theo dõi Kênh tin tức 24h và Fanpage VikoCapital để theo dõi các tin tức đầu tư và thị trường crypto!

Tổng hợp & biên tập: Tradie Morgan

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar