OKEx giảm phí giao dịch dành riêng cho người nắm giữ OKB (Người dùng Lv1)

Từ OKEx

Để đánh giá cao những người ủng hộ OKB của chúng tôi, chúng tôi sẽ triển khai biểu phí giao dịch giảm giá, dành riêng cho người dùng cấp 1 có số lượng OKB cụ thể.

_____2019-08-01___6.29.12.png

Quy tắc:

  1. Tổng lượng nắm giữ OKB là tổng số lượng OKB của tài khoản chính, của quỹ phụ, tài khoản giao dịch Spot và tài khoản C2C
  2. Phí giao dịch của bạn sẽ được làm mới hàng ngày theo khối lượng giao dịch 30 ngày của bạn và tổng số tiền nắm giữ OKB.

 

Biểu phí trên sẽ có hiệu lực từ 23:00 ngày 7 tháng 8 năm 2019 (Giờ Việt Nam). Sau khi cập nhật, sẽ có 2 biểu phí giao dịch khác nhau cho người dùng bình thường và người dùng VIP tương ứng. Người dùng bình thường, Phí sẽ được xác định dựa trên khối lượng giao dịch và số tiền nắm giữ OKB, trong khi đối với người dùng VIP, Phí sẽ chỉ được xác định theo khối lượng giao dịch.

Kết quả hình ảnh cho Okex okb

Đăng ký tài khoản OKEx

https://www.okex.me/landingPage?channelId=1813758

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar