Ngân hàng trung ương Brazil áp dụng quy chuẩn phân loại crypto

Ngân hàng Trung ương Brazil vừa bắt đầu phân loại tài sản tiền điện tử đã mua hoặc bán theo hướng dẫn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Xem thêm:

Ngân hàng trung ương Brazil đã công bố quyết định của mình vào ngày 26 tháng 8. Với phân loại mới theo tiêu chuẩn IMF, tiền điện tử được giao dịch sẽ được phân loại là sản phẩm phi tài chính và do đó, sẽ được tính là hàng hóa trên bảng cân đối ngân hàng trung ương.

Bảng cân đối ngân hàng trung ương, giống như bảng cân đối ngân hàng thông thường, tóm tắt tình hình tài chính và được tạo thành từ tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.

Vì việc mua và bán tiền điện tử liên quan đến việc thực hiện các hợp đồng ngoại hối, ngân hàng trung ương xem xét việc bán và mua tài sản tiền điện tử trong thống kê xuất nhập khẩu của họ. Hơn nữa, vì Brazil là nhà nhập khẩu ròng tài sản tiền điện tử, điều này rõ ràng đã góp phần làm giảm thặng dư thương mại trên bảng cân đối kế toán.

Theo Cointelegraph Brasil, việc phân loại tiền điện tử là tín hiệu tốt. Việc công nhận tiền điện tử là tài sản sẽ khiến chúng đủ điều kiện để được sử dụng làm cơ chế thanh toán.

Ngân hàng trung ương lưu ý rằng các phân loại này được đề xuất bởi Ủy ban thống kê cán cân thanh toán – một ủy ban tư vấn cho Cục thống kê IMF tập trung vào phương pháp thống kê ngành bên ngoài.

Như Cointelegraph đã báo cáo trước đây, nhà kinh tế trưởng của IMF Gita Gopinath đã khuyến nghị các cơ quan quản lý thận trọng và nên loại bỏ dự án Libra của Facebook. Gopinath đặc biệt kêu gọi các nhà quản lý toàn cầu hành động ngay lập tức. Gopinath cũng trích dẫn một số mối quan tâm cụ thể về Libra, nói rằng:

“Nếu một quốc gia không dự trữ tiền tệ, điều này có dẫn đến đô la hóa cửa sau không? […] Và khó khăn trong việc kiểm tra số dư làm cho việc ngăn chặn rửa tiền diễn ra khó hơn…”

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar