Nền tảng Eminer hash rate

 

Là một sáng tạo của  nền tảng dịch vụ tài chính blockchain hash rate toàn cầu, Eminer nhằm mục đích xác định lại hệ sinh thái ngành công nghiệp mining dựa trên  blockchain hash rate, nền tảng hash rate và thiết bị thanh khoản nhất định thông qua các phương pháp cụ thể để cuối cùng xây dựng thành nền tảng dịch vụ tài chính blockchain hash rate tích hợp dịch vụ hash rate, tài chính,  đầu tư và  thông tin.

Nền tảng dịch vụ Eminer hash rate được ra mắt chủ yếu để giải quyết các vấn đề lớn mà các ngành khai thác hiện tại phải đối mặt để thu hút nhiều nhà đầu tư hơn ở ngưỡng thấp hơn và chia sẻ phần thưởng do phát triển blockchain mang lại.

Hạ thấp ngưỡng công nghiệp và cải thiện thanh khoản tài sản

Sau khi kết thúc khai thác, mỏ khai thác, các tài sản cố định khác và thanh khoản hash rate phải thông qua cách thức cụ thể của nền tảng, nền tảng Eminer hạ thấp ngưỡng truy cập của toàn bộ ngành khai thác để thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm đến khai thác mà không cần đầu tư tốn kém chi phí tài sản cố định và chia sẻ lợi nhuận do khai thác mang lại.Trong khi đó, thanh khoản tài sản của các mỏ khai thác và khai thác được cải thiện để đạt được sự phát triển nhanh hơn.

Thực hiện hoạt động quy mô lớn và chuyên nghiệp để giảm chi phí

So với hệ sinh thái mining nhỏ, phân tán và cục bộ, hoạt động quy mô lớn và chuyên nghiệp là xu hướng và định hướng cho ngành mining trong tương lai. Nền tảng Eminer sẽ tạo ra hiệu ứng quy mô nhất định thông qua việc xây dựng và mua liên tục cơ sở hạ tầng, thiết bị khai thác và hợp tác với các đối tác sinh thái khác, từ đó giảm chi phí mua, xây dựng và vận hành nền tảng. Trong khi đó, do quy mô lớn của nền tảng, nó có lợi thế so sánh về tài nguyên điện và trình độ tuân thủ.

Cung cấp dịch vụ khai thác tiền tệ chéo để cải thiện khai thác DOF

Vì thuật toán đồng thuận giữa các loại tiền tệ khác nhau, các công cụ khai thác được yêu cầu cũng khác nhau. Kết quả là, nó đặt một số giới hạn cho DOF của các thợ mining. Tuy nhiên, nền tảng Eminer có thể cung cấp dịch vụ khai thác của các loại tiền tệ khác nhau trong các điều kiện khác nhau theo yêu cầu được cá nhân hóa của miner để tăng cường khai thác DOF của miner.

Trao quyền cho thuộc tính tài chính để cung cấp dịch vụ tài chính cho người dùng

Sự phát triển của bất kỳ ngành công nghiệp nào cũng không thể tách rời khỏi hỗ trợ tài chính. Nền tảng Eminer tiếp tục mở rộng các dịch vụ và sản phẩm tài chính của mình và cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện và hỗ trợ cho các thành viên hệ sinh thái như miner, mỏ mining, pool và nhà sản xuất miner và giúp thành viên tiếp tục hoạt động tốt hơn.

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar