Kính gửi người dùng Boboo Việt Nam: 101$

❤️❤️Kính gửi người dùng Boboo Việt Nam:

🔥🔥Gần đây, công việc quan trọng nhất của chúng tôi là tìm kiếm những người dùng hợp đồng thực sự và giúp họ kiếm tiền trong thị trường tăng giá tiếp theo, bạn có thể giúp chúng tôi để giành được 2 phần thưởng lớn:

👍👍1. Bạn có thể tìm và thu hút người dùng hợp đồng thực sự mới trong các nhóm của chúng tôi hoặc các nhóm giao dịch hợp đồng khác, để tham gia trò chơi hợp đồng thực sự của chúng tôi mỗi tuần. https://t.me/coinness_news_center/1057?single

👍👍2. Bạn cũng có thể giúp chúng tôi liên hệ với các quản trị viên về tiền điện tử và KOLs, chỉ cần giúp chúng tôi liên hệ với họ, chúng tôi sẽ trao đổi chi tiết với họ.

💰💰Phần thưởng 1: Nếu bạn nhận được 1 người dùng hợp đồng thực sự mới, người dùng mới có thể nhận được 1 USD nếu họ thử sử dụng giao dịch hợp đồng của chúng tôi, chúng tôi sẽ trao cho bạn 1 USD làm tiền thưởng. Vui lòng cung cấp UID của người dùng hợp đồng mới cho @BobooAdmin mỗi ngày.

💎💎Phần thưởng 2: Nếu bạn có thể giúp chúng tôi liên hệ với quản trị viên về tiền điện tử và KOLs và cuối cùng chúng tôi có thể hợp tác với họ, bạn sẽ nhận được 10–100 USD, tuỳ theo quy mô của họ.

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar