Interpark Bizmarket sẽ tạo Blockchain thương mại

Đại diện của Interpark Bizmarket, ông Park

Đại diện của Interpark Bizmarket thông báo họ đang chuẩn bị ‘Blockchain thương mại’.

Ông Park phát biểu khi tham dự hội thảo Coin’ s X BRP được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật White Waves ở Seocho – dong, Seoul vào ngày 16: “Blockchain đang tạo ra một sự thay đổi lớn và một dòng chảy thật sự. Interpark bizmarket cũng đang trong quá trình chuẩn bị để thương mại blockchain trong vài tháng nữa, quá trình này vẫn chưa kết thúc.”

“Chuỗi phân phối dữ liệu sẽ liên quan đến hoạt động của các thành viên trong thương mại. Khách hàng có thể phát triển hoạt động mua hàng, tham gia bình luận, đề xuất, v.v … các dữ liệu này tạo thành một blockchain. Phần thưởng có thể được tạo thành từ thương mại, chẳng hạn như Airdrop. ”

Chúng tôi đang cố gắng học hỏi rất nhiều, Interpark Bizmarket sẽ trở thành người đứng đầu trong blockchain thương mại.

Một quan chức trong ngành cho biết: “Loại tiền điện tử mà chúng tôi đang tạo ra trong Interpark Bizmarket sẽ có tên ‘Altricoin’.”

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar