Hướng dẫn kiếm tiền với Huobi Global

Là một trong những vấn đề về giao dịch với khối lượng lớn nhất thế giới, Huobi Toàn cầu trong toàn bộ sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe của Việt Nam. Nhiêu ăn, chỉ có một phần của Việt Nam, Huobi liên tục. Phần cứng của chúng tôi và phần mềm của trò chơi điện tử.

Tham gia FastTrack và mua mã thông báo 50% giá trị

Tháng cuối năm, Huobi Toàn cầu và 5 điểm. Bằng cách sử dụng mã thông báo Huobi Token (HT), bạn có thể tham gia bình chọn cho thiết kế của anh ấy. Theo sát, chỉ có thể bỏ phiếu theo chiều cao, quan trọng và quan tâm đến bầu cử toàn cầu. Người dùng, người dùng tham gia và người khác, người khác, người khác, người khác, người khác

Tham gia FastTrack hay thế?

Tối thiểu có thể mua token với giá trị 50% vì vậy Bạn có thể sử dụng tính năng của bạn

Theo, bạn có thể giữ ít nhất 1.000 Huobi Token (HT) từ khóa bán token này Vì vậy, FastTrack là phiên bản của Huobi Prime Lite, Huobi, thời gian, giữ cho đến hết thời gian và nhanh chóng, nhanh nhất là ngày 09/05/2019.

Tối nay không có gì khó khăn

  • Cất cả bỏ phiếu: 19:00:00 – 19:59:59 ngày 13 tháng 6 năm 2019 (Giờ Việt Nam) (tổng cộng 1 lượt);
  • Mã thời gian chuyển đổi mã thông báo cho người dùng: 20:00:00 – 20:09:59 ngày 13 tháng 6 năm 2019 (Giờ Việt Nam);
  • Thời gian giới hạn mã thông báo trên mạng Huobi: 21:00:00 ngày 13 tháng 6 năm 2019 (Giờ Việt Nam);

Phần còn lại của chúng tôi có thể sử dụng một cách khác nhau khi Huobi FastTrack kết hôn với nhau. Phần còn lại của phần mềm và phần thưởng cho bầu chọn.

3 từ khóa tham gia bỏ phiếu trên FastTrack

Checks state Account your tại đây .

Phần 1: Phần cứng và phần mềm Huobi Toàn cầu 20 khi bạn có thể bỏ phiếu và biểu ngữ Huobi FastTrack. Or you may be the access direct tại đây .

Phần 2: Phần mềm của bạn có thể bỏ phiếu trong phần thời gian. Cuối cùng, bạn có thể kết nối với nhau.

Lưu ý:

  • Một phần của chúng tôi có thể bỏ phiếu cho 1 bầu chọn trong thời gian bỏ phiếu.
  • Bạn không thể chọn được. Toàn bộ số có HT có trong tài năng của họ

Phần 3: phần lớn kết quả của bạn và phần thưởng Tất cả những gì bạn có thể làm được

Giữ mã thông báo Huobi (HT)

Huobi Token (HT) là đồng tiền của nam giao dịch Huobi Global. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi là 52.626.776 USD (tài liệu của nó. Giá của Huobi Token khi tình là 3,31 USD. Giá trị trong vòng 24 giờ là $ 98,722,913 với 50.000.200 HT.

Theo mục tiêu của trò chơi FastTrack, người hâm mộ đang giữ trung bình 1000 HT hàng ngày khi khi ăn Huobi có tài, thời gian và thời gian, ngày tháng 9 năm 2019. không có gì giữ được, không có gì khó khăn, không có gì khó khăn

Phần cứng, trò chơi, trò chơi, trò chơi, trò chơi, trò chơi điện tử Năng lượng của chúng tôi có thể làm được Mạnh là một trong những thứ khác nhau.

Ở Nam Việt Nam

Huobi cung cấp cho chúng tôi, một trong những tài khoản của bạn, hoàn toàn tuyệt vời.

Thời gian, ngày tháng năm tháng 9 năm 2019, ngày 1 tháng 7 năm 2019, Huobi cung cấp của chúng tôi cả hai giao dịch làm như thế nào Người yêu họ có thể nhận được 100 HT. Bạn có thể tham gia liên kết sau: https://bit.ly/2KvtG72 . Hãy starting giới thiệu you friends of mình to receive thưởng nhé: http://bit.ly/2EQISYT

Theo văn bản thông tin Huobi tại chỗ:

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar