Hệ sinh thái Eminer

Nền tảng Eminer cung cấp dịch vụ mining, lưu thông hash rate, tài chính cầm cố và cho vay và dịch vụ thông tin hệ sinh thái ngành miming dựa trên hash rate. Nền tảng dịch vụ Eminer hash rate và các đối tác của nó sẽ có được sự chấp thuận theo quy định cần thiết theo chính sách và quy định của địa phương khi thực hiện việc kinh doanh đó. Token tương ứng cho nền tảng là EM làm cho các miner và hash rate của chúng dựa trên thanh khoản có giá trị nhất định, đó là tài nguyên chính của toàn bộ hệ sinh thái Eminer.

Giá trị của hash rate

Trong thế giới của BTC, ngoài việc bán BTC thông qua trao đổi, BTC chỉ có thể được khai thác với hash rate. Giá trị của của hash rate là đặc biệt quan trọng. Bằng cách sử dụng EM cho hash rate, người dùng nền tảng về cơ bản có được lợi ích gộp của hash rate.

Lợi ích gộp này đề cập đến thu nhập lý thuyết được tạo ra bởi một số T hash rate trên cơ sở hàng ngày.

GB=Price(BTC)*N*PDT

Trong đó,

GB là lợi ích gộp từ hash rate được sử dụng trong một ngày;

Price (BTC) là giá thực tế của BTC trong ngày;

N đề cập đến lượng EM được gửi trong nền tảng Eminer của người dùng, cụ thể là số đơn vị hash rate được người dùng sử dụng;

PDT đề cập đến thu nhập lý thuyết được tạo ra bởi mỗi T hash rate  của nhóm mining hợp tác với nền tảng Eminer trên cơ sở hàng ngày.

Nhóm khai thác hợp tác chủ yếu có Antpool, Huobipool, v.v. Do những thay đổi về độ khó của toàn bộ mạng và sự khác biệt của các phương thức giải quyết nhóm, PDT của mỗi nhóm có thể thay đổi đôi chút.

Thông qua công thức trên, chúng ta có thể thấy rằng nếu người dùng nền tảng Eminer thích dịch vụ khai thác thông qua nền tảng EM,mining hast rate  tăng và BTC tăng lên khi EM sử dụng để tăng hash rate. Khi giá BTC tăng dần, lợi nhuận nhận được từ hash rate được sử dụng với EM tăng và ngược lại.

Sự lưu thông của hash rate

Khi nền tảng Eminer dần phát triển, nền tảng self-purchase và hash rate bên ngoài tăng dần. Người dùng có thể tận hưởng các dịch vụ điện toán thông qua sử dụng EM hoặc có thể chuyển EM cho người khác hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng hash rate. Các nhà cung cấp hash rate ngoài nền tảng Eminer có thể có được một tỷ lệ EM nhất định bằng cách cam kết hash rate cho nền tảng cho thanh khoản. Tương tự, nó có thể cam kết một lượng EM nhất định trở thành node của nền tảng Eminer để cung cấp dịch vụ hash rate cho người dùng nền tảng.

Dịch vụ tài chính

Là một trong những dịch vụ nòng cốt được cung cấp bởi nền tảng Eminer, các dịch vụ tài chính bao gồm cầm cố, cho vay, phòng ngừa rủi ro, tận dụng trả góp cho chủ sở hữu EM. Sau đó, Eminer sẽ tiếp tục cải thiện các dịch vụ tài chính có liên quan và các công cụ phái sinh theo tình hình thị trường và nhu cầu của người dùng EM. Về vấn đề này, nền tảng dịch vụ tỷ lệ Eminer hash rate và các đối tác sẽ có được các phê duyệt và  hoặc cấp phép cần thiết theo chính sách và quy định của địa phương khi thực hiện việc kinh doanh.

Hệ sinh thái EMchain

Khi Eminer tiếp tục phát triển, các tổ chức phát triển trong EMchain tiếp tục gia tăng và hình thành một hệ sinh thái đa dạng bao gồm sàn giao dịch, nhóm, miner, social media, ví nóng và lạnh và dịch vụ mining. Chủ sở hữu EM sẽ được hưởng một số lợi ích và giảm giá nhất định trong các hệ sinh thái trong tương lai khi truy cập block chính, chẳng hạn như giảm giá phí trao đổi, giảm phí xử lý hồ bơi, giảm giá mining, ưu tiên miner, mua trong cài đặt, quyền mua token, giảm giá ví lạnh vân vân Eminer đạt được sự hợp tác với nhiều cơ chế hệ sinh thái hơn thông qua block chính, qua đó mang lại nhiều quyền và lợi ích hơn và sử dụng giá trị cho EM.

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar