Hàn Quốc thay đổi đặc khu Blockchain

Đặc khu blockchain mà Won – hee – ryong – dong Jeong đã quảng bá đầy tham vọng đã được đẩy tới Busan.

Bộ Kinh doanh vừa và nhỏ đã quyết định ưu tiên các dự án do mỗi chính quyền địa phương đề xuất trước khi chỉ định đặc khu khu vực vào tháng 7. Trong trường hợp của Blockchain, Busan đã được chọn thay vì Jeju.

Jeju đang thúc đẩy các khu vực kinh doanh đặc biệt, bao gồm Blockchain, xe điện và mỹ phẩm, nhưng chỉ có xe điện mới được đưa vào đàm phán.

Bộ kinh doanh vừa và nhỏ có kế hoạch thành lập một quận đặc biệt vào tháng 7, theo kế hoạch bổ sung của thành phố và tham khảo ý kiến với các bộ liên quan.

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar