Việc kêu gọi delist Tether có mang số tiền đó quay lại?

Chính quyền Mỹ mới đây cũng đã đưa một một ngân hàng như vậy ra ánh sáng.

Đọc đến đây, liệu các bạn đã hiểu sơ được vấn đề hay chưa? Hãy chấp nhận rằng có những dòng tiền ngầm đang chảy nhưng chúng ra không cách nào biết được.

Do đó, có khi nào Bitfinex không mất 850 triệu USD đâu, chỉ là họ đang gửi chúng ở đâu đó thôi?

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Avatar