About Us

Founded on April 2018, VikoCapital is one of Vietnam’s leading marketing consultancy and connecting to Korea Blockchain projects with a hope of providing effectively financial information for Vietnamese investors. Our mission is to become a venture investment fund in Blockchain technology by using our extensive knowledge, networks, and creativity to identify and capitalise on opportunities in Vietnam. Led by a senior executive - Mr Kim Su Hoan with extensive experience in Korea finance and investment management, VikoCapital’s operation filed covers the wide range of investment consultancy, global marketing, trading gap, forex, Viko asset anđ Fintech company.

Vietnam is an emerging market in OTC cryptocurrency. The cooperation between Korea and Vietnam brings an effective investment channel and profits to the community.

viko capital

Team

AMA & Translator and Interpreter

Community Manager

Technical & Event Supporter

Content Marketing

Graphic Designer

The Community Connector

Q&A

Từ lâu, Warren Buffett vẫn thường xuyên chỉ trích thẳng vào lĩnh vực tiền mã hóa và khẳng định chắc nịch, Bitcoin không phải thứ có thể đầu tư. Và lần này, trong cuộc họp cổ đông thường niên của công ty Berkshire …

Chính quyền Mỹ mới đây cũng đã đưa một một ngân hàng như vậy ra ánh sáng. Đọc đến đây, liệu các bạn đã hiểu sơ được vấn đề hay chưa? Hãy chấp nhận rằng có những dòng tiền ngầm …

Như tiendientu.org từng đề cập, Văn phòng Tổng chưởng lý New York tuyên bố sàn giao dịch Bitfinex đã lỗ 850 triệu USD. Sau đó, Bitfinex lại được quyền tiếp cận đến kho trữ tiền mặt 900 triệu USD của Tether. Đồng …

More questions?

Viko helps you promote your mobile app

  • Reading online news to receive coins and updating crypto market.
  • Check-in to receive coins and update all coins’ price
  • Voting projects to receive coins and the information of investment projects.
  • Like, share, comment… to receive coins

Partner

Logo