Câu Hỏi Thường Gặp: Ví Dịch Vụ Liên Kết Sàn

1/Ví Dịch Vụ Liên Kết Sàn là gì?

Ví dịch vụ liên kết sàn cho phép người dùng dễ dàng theo dõi danh mục đầu tư trên các sàn giao dịch của họ với tỷ giá chính xác được cập nhật thường xuyên trong mục My Assets của Infinito Wallet. Hiện tại, Infinito Wallet chưa hỗ trợ các tính năng khác như mua bán, gửi hoặc rút tiền mã hóa.

2/ Sự khác biệt giữa Ví Dịch Vụ Liên Kết Sàn, Ví HD và Ví Sử Dụng Khóa Bí Mật là gì?

Ví dịch vụ liên kết sàn: Nhập Khóa API (chế độ chỉ xem) và Khóa Riêng Tư từ sàn giao dịch.

Chức năng: Theo dõi tài sản.

Ví HD: Kiểm soát tất cả khóa riêng từ với cụm passphrase (gồm 12 từ)

Chức năng: Gửi, nhận, Kiểm tra lịch sử giao dịNhập Khóa API và Khóa riêng tư rồi chọn Tiếp theoch.

Ví sử dụng khóa riêng tư: người dùng nhập khóa riêng tư của mỗi loại tiền mã hóa (BTC,ETH, EOS,ADA,…) từ các ví hoặc thiết bị khác.

Chức năng: Gửi, Nhận, Kiểm tra lịch sử giao dịch.

3/ Làm thế nào để tạo Ví Dịch Vụ Liên Kết Sàn?

Bước 1: Chọn Ví dịch vụ liên kết sàn.

Bước 2: Bấm vào Chọn dịch vụ để chọn sàn giao dịch

*Infinito Wallet hiện hỗ trợ: Binance, Bittrex và Poloniex.

Bước 3: .

*Chuyển đến câu hỏi số 4 để biết cách tìm Khóa API và Khóa riêng tư

Bước 4: Nhập Tên ví và Mật khẩu rồi chọn Tạo ví.

4/ Làm thế nào để tìm Khóa API và Khóa Riêng Tư?

Đội ngũ Infinito đã tổng hợp các hướng dẫn sử dụng từ ba sàn giao dịch: Binance, Bittrex và Poloniex.

Xin lưu ý rằng Infinito Wallet không biên soạn các hướng dẫn sử dụng này. Vì thế, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát hay rủi ro nào. Xin vui lòng tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện.

Official Binance Guide

Suggestion Bittrex Guide

Suggestion Poloniex Guide

5/ Tỷ giá tiền mã hóa có được cập nhật tự động trên Infinito Wallet không?

Để cải thiện hiệu suất và tiết kiệm pin, tỷ giá tiền mã hóa sẽ không được cập nhật tự động. Trong mục My Assets, người dùng chỉ cần kéo xuống và thả để cập nhật lại tỷ giá tiền mã hóa.

Tùy vào cơ chế bảo mật của mỗi sàn giao dịch mà Khóa API và Khóa Riêng Tư có thể có thời gian truy cập hạn chế khác nhau. Người dùng sẽ được thông báo khi cần phải cập nhật các khóa đã hết hạn. Nếu không, Ví Dịch Vụ Liên Kết Sàn sẽ không thể cập nhật được tình trạng mới nhất của danh mục đầu tư.

Làm thế nào để cập nhật Khóa API và Khóa Riêng Tư:

Bước 1: Chọn Đồng ý!

Bước 2: Nhập Khóa API và Khóa Riêng Tư mới

Bước 3: Chọn Cập nhật

6/ Ví Dịch Vụ Liên Kết Sàn có hiển thị tất cả tài sản mã hóa tôi có trên các sàn giao dịch không?

Tất cả tài sản trên các sàn giao dịch của người dùng sẽ được hiển thị trong Ví Dịch Vụ Liên Kết Sàn bao gồm cả những loại tiền mã hóa chưa được hỗ trợ bởi Infinito Wallet.

7/ Tại sao một số tài sản mã hóa của tôi không được hiển thị?

Infinito Wallet hiển thị tài sản trên sàn giao dịch của người dùng trên thông qua khóa API. Tùy vào mỗi sàn giao dịch, một số tài sản với số dư ít sẽ bị làm tròn thành 0 và vì thế, không được hiển thị trong Ví Dịch Vụ Liên Kết Sàn.

8/ Infinito Wallet có an toàn và bảo mật không?

Để bảo vệ người dùng, tất cả khóa riêng tư, mật khẩu và passphrase đều được mã hóa và lưu trữ trong chính thiết bị của họ. Bởi vì Infinito Wallet không lưu trữ bất cứ thông tin cá nhân nào của người dùng, người dùng phải tự lưu giữ khóa riêng tư, passphrase và mật khẩu cẩn thận.

Chia sẻ bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Avatar