Eminer – Ngành công nghiệp Mining là cơ sở nền tảng BTC

Ngành công nghiệp mining là cơ sở hạ tầng trong mạng lưới blockchain, đóng vai trò tích hợp hash rate cơ bản và hỗ trợ phần cứng. Nó là ngành công nghiệp nền tảng của blockchain. Tiền kỹ thuật số và ngành công nghiệp mining bổ sung cho nhau. Đồng tiền kỹ thuật số của PoW đảm bảo sự an toàn của nó với sự hỗ trợ của hash rate miming. Nếu không có sự hỗ trợ hash rate tập trung của các nhóm mining và mỏ mining thì sự an toàn của tiền kỹ thuật số của PoW không thể được đảm bảo. Do đó, mining là yếu tố quan trọng nhất trong toàn bộ hệ sinh thái.

Kết quả hình ảnh cho mining cryptocurrency

Là cơ sở nền tảng của mạng lưới BTC, ngành công nghiệp khai thác không tồn tại trong sự cô lập. Khai thác BTC phát triển từ CPU ban đầu, mining GPU đến mining ASIC , từ miner cá nhân đến nhóm miner , từ dịch vụ hỗ trợ  đến dịch vụ hỗ trợ hoàn chỉnh. Thông qua toàn bộ quá trình phát triển ngành công nghiệp mining, ngành mining BTC đã đưa ra toàn bộ blockchain công nghiệp xung quanh sự phát triển của ngành mining. Các công ty mining, mining farn, mining pool và các thiết bị sản xuất khác cũng như các dịch vụ hỗ trợ như hậu cần, phụ kiện và tài chính đều xuất hiện cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp mining và tăng giá coin để toàn bộ ngành công nghiệp mining có thể phát triển tốt hơn.

Kết quả hình ảnh cho mining cryptocurrency

Eminer Hash Rate Service Platform(eminer.pro) đã hoạt động được hơn nửa năm. Với hash rate lớn (320 P), dựa trên hash rate của hàng chục ngàn miner và kết hợp các đối tác sinh thái có thể tham gia Eminer. nền tảng chuyên nghiệp trong tương lai, Eminer. pro đã cung cấp dịch vụ mining thuận tiện cho người dùng. Hiện tại, Eminer. pro hỗ trợ trường khai thác của bên thứ ba để cung cấp dịch vụ hash rate cho người dùng thông qua việc cạnh tranh các node EM và nhận EM tại các node hoặc phần thưởng kép BTC và EM.

 

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar