DỰ ÁN QUIZTOK (QTCON) – Dự án được giới thiệu trong meetup “Warming – Up” Bittop

1 . QUIZTOK là gì?

1 .1 Nền tảng chia sẻ kiến thức dựa trên nội dung câu đố

QuizTok là một nền tảng chia sẻ kiến thức, học hỏi bằng cách hỏi và trả lời các câu hỏi của nhau thông qua một loạt các câu đố. ‘Trắc nghiệm’ là một phương tiện truyền đạt kiến thức một cách toàn diện và vui vẻ cho người tạo ra câu đố và người giải câu đố. Nền tảng QuizTok sẽ thưởng token QTCON cho người tạo câu đố, người giải câu đố và người quản lý câu đố.

1.2 Nền tảng chia sẻ kiến thức phi tập trung dựa trên blockchain.

QuizTok là một nền tảng chia sẻ kiến thức phi tập trung, trong đó người dùng tạo câu đố và cung cấp nội dung câu đố trên cơ sở blockchain và người dùng trở thành người sử dụng các câu đố và nội dung quảng cáo. QuizTok cũng cung cấp một hệ thống quảng cáo phi tập trung trong đó những người tham gia nền tảng QuizTok tạo quảng cáo của riêng họ và chi trả phí quảng cáo bằng token QuizTok (QTCON).

  1. Hệ sinh thái của QuizTok

QuizTok là dự án tạo ra, giải câu đố và cung cấp một hệ sinh thái phần thưởng quảng cáo dựa trên blockchain, bất kể thời gian hay địa điểm.

Hệ sinh thái QuizTok tạo ra giá trị mới thông qua giao tiếp và giao dịch minh bạch của mỗi người dùng.

Nền tảng QuizTok tạo cho người dùng sự tin cậy.

Người tạo câu đố, người quản lý câu đố và người giải đố sẽ nhận được điểm thưởng theo từng vai trò, điều này giúp thúc đẩy sự hiệu suất của nền tảng.

Cấu trúc người dùng hệ sinh thái QuizTok.

2.1 Người tạo câu đố

Cá nhân hoặc tổ chức có thể tạo nội dung bài kiểm tra thông qua nền tảng QuizTok. Nội dung của người tạo ra bài kiểm tra có thể được cung cấp trực tiếp cho người giải đố, hoặc có thể được phân phối bởi người quản lý.

2.2 Người giải câu đố

Sau khi tham gia với tư cách người giải đố, bạn có thể chọn một phòng đố thuộc thể loại mong muốn hay chọn người đố mong muốn hoặc cũng có thể giải câu đố từ người quản lý. Nếu bạn trả lời bài kiểm tra dưới dạng kết hợp các câu đố và quảng cáo, bạn sẽ nhận được điểm thưởng cho bài kiểm tra.

2.3 Người quản lý

Bất kỳ thành viên của QuizTok cũng có thể chọn và phân loại các câu đố được tạo bởi người tạo ra các câu đố và chuyển các câu đố cho những người theo dõi họ. Mỗi khi câu đố do người quản lý được giải, người quản lý sẽ nhận được điểm thưởng.

2.4 Nhà quảng cáo

Bất kỳ ai cũng có thể đặt quảng cáo trên nền tảng QuizTok, người muốn đặt quảng cáo thì chỉ cần click vào mục quảng cáo trên nền tảng QuizTok để quảng cáo, mục này yêu cầu điền chi phí, thời gian và nội dung mục tiêu quảng cáo.

2.5 Nhà tài trợ

Thành viên QuizTok có thể quyên góp và tài trợ token QTON hoặc điểm họ đang nắm giữ bằng cách vào mục quyên góp, chọn mục tiêu quyên góp hoặc bạn cũng có thể chọn phòng đố quyên góp để gỡ bài kiểm tra của mình và tặng phần thưởng bài kiểm tra của bạn.

  1. Phần thưởng

Người dùng Quiz Tok phần lớn có thể phân biệt giữa người tạo ra câu đố, người quản lý câu đố và người giải câu đố.

Phần thưởng kiếm được từ các hoạt động của người dùng (tạo câu đố, quản lý câu đó, giải câu đố) trên nền tảng QuizTok sẽ được thanh toán dưới dạng điểm, bạn có thể dùng số điểm đó để đổi lấy token QTCON

QuizTok được xây dựng trên hợp đồng thông minh và quy tắc trên được áp dụng cho tất cả người dùng QuizTok. Người dùng có thể thực hiện từng vai trò và họ được trả tiền bằng cách chia tổng số điểm được chỉ định cho mỗi bài kiểm tra theo tỷ lệ phần trăm.

  1. Các trường hợp sử dụng

– Nền tảng QuizTok kết hợp với quảng cáo và câu đố

  • Nền tảng QuizTok, ở đó người dùng tự tạo và sử dụng các câu đố

Người dùng có thể tạo các câu đố của riêng mình và cung cấp dịch vụ để sử dụng các câu đố.

  • Nền tảng QuizTok tài trợ

  • Quyên góp

  • Câu hỏi trắc nghiệm

  1. Đội ngũ phát triển

Thông tin liên quan đến dự án QTCON:

???? Website of Seekers: quiztok.com
???????? Korea Group – Kakao: https://open.kakao.com/o/glQOss2
????Telegram: https://t.me/QTCON
???? Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCDDOd_0mi5cGYsKa0IVptig

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar