Dịch vụ của Eminer – EM token

Dịch vụ hash rate
Nền tảng Eminer được thành lập dựa trên các miner, trang trại mining và hash rate phía sau. Dịch vụ hash rate là dịch vụ cốt lõi và cơ bản nhất của nền tảng. Người dùng có thể tận hưởng các dịch hash rate đa dạng thông qua nền tảng Eminer.

Các dịch vụ tài chính
Nền tảng Eminer sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ tài chính và các công cụ tài chính mới như dịch vụ phòng ngừa rủi ro, dịch vụ trả góp trên cơ sở tài chính cho vay tiền tệ hiện tại và các dịch vụ tài chính khác, để cung cấp dịch vụ tài chính hoàn chỉnh hơn cho mọi người trên nền tảng.

Dịch vụ lưu thông
Người dùng trên nền tảng Eminer có thể lưu thông tài sản cố định bao gồm các công ty mining và trang trại mining trong nền tảng và trên thị trường thứ cấp trong các điều kiện cụ thể, do đó làm tăng tính thanh khoản tài sản của các công ty mining và cho hash rate nhàn rỗi hơn và liên quan đến nhiều cá nhân muốn mining hơn.

Dịch vụ thông tin
Nền tảng Eminer sẽ tích hợp các tổ chức đứng đầu cho toàn bộ hệ sinh thái trong sự phát triển trong tương lai, để các miners có thể tránh đường vòng và thực sự có được các tài nguyên và thông tin đáng tin cậy từ nền tảng.

EM token

Eminer cung cấp dịch vụ mining, dịch vụ lưu thông hash rate, dịch vụ tài chính cầm cố, cho vay và dịch vụ thông tin hệ sinh thái ngành khai thác dựa trên hash rate. Token của nền tảng tương ứng là EM làm cho các công cụ khai thác và hash rate của chúng dựa trên thanh khoản có giá trị nhất định, đó là cốt lõi của toàn bộ hệ sinh thái Eminer.

Hệ thống ứng dụng EM

EM trên nền tảng Eminer sẽ phát hành token báo dựa trên Ethernet và tuân thủ các tiêu chuẩn của ERC- 20. Tổng số lượng phát hành là 2,1 tỷ coin. Là một đồng tiền, EM có thể lưu hành trên nền tảng Eminer và hệ sinh thái của nó. Sau khi hoàn thành phát hành và trao đổi EM ban đầu, nhóm phát triển Eminer sẽ dần cải thiện các dịch vụ và ứng dụng nền tảng, đồng thời tích cực tự xây dựng và giới thiệu các dịch vụ liên quan đến tỷ lệ băm. EM chủ yếu có các chức năng sau:

  • EM sẽ trở thành đồng tiền độc quyền để sử dụng các dịch vụ thông tin của Eminer;
  • EM sẽ là một đồng tiền để sử dụng phí dịch vụ DeFi (Tài chính phi tập trung);

Người dùng có thể mua máy mining vật lý từ nền tảng Eminer hoặc chuyển máy khai thác của riêng bạn cho Eminer. Khi người dùng mining các loại tiền tệ chính, chẳng hạn như BTC trên nền tảng của Eminer, có thể tối đa hóa lợi nhuận của người dùng thông qua sự hợp tác của chúng tôi với một số nhóm lớn trên thế giới. Trong khi khai thác các loại tiền tệ chính, bao gồm BTC, người dùng cũng có thể nhận được nhiều phần thưởng, bao gồm cả EM.

Tên dự án: Eminer
Kí hiệu: EM
Giao thức: ERC-20
Thời gian phát hành: 2019
Tổng cung: 21,000,000,000 EM Token
Trang web chính thức:http://eminer.pro
Giá Private Sale: 1 EM Token= $0.03

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar