Công nghệ Blockchain sẽ được chuẩn hóa vào năm 2021

Công nghệ blockchain rất có thể sẽ được chuẩn hóa vào năm 2021, theo công ty kinh doanh và dịch vụ tài chính của Mỹ, Moody.

Xem thêm:

Theo báo cáo nghiên cứu được công bố vào ngày 5 tháng 9, các tiêu chuẩn này có thể sẽ được thiết lập trong ngành công nghiệp blockchain vào năm 2021. Công ty tuyên bố rằng điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, tự động hóa và dữ liệu sẵn có nhanh hơn.

Hơn nữa, Moody nói rằng các tiêu chuẩn ngành cũng có thể mang lại khả năng tương tác tốt hơn và hiệu quả hoạt động cao hơn. Nhà phân tích nghiên cứu cao cấp tại Moody Frank Cerveny lưu ý:

“Tiêu chuẩn hóa công nghệ blockchain sẽ làm cho lợi ích của nó dễ tiếp cận hơn đối với chứng khoán hóa. […] Tiêu chuẩn hóa sẽ cải thiện khả năng tương tác giữa các hệ thống và người tham gia thị trường, nhưng cũng làm giảm sự tập trung của đối tác, rủi ro hoạt động và pháp lý / quy định đối với các giao dịch sử dụng công nghệ blockchain.”

Thông báo tuyên bố rằng sáng kiến này chủ yếu được thúc đẩy bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế. Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng việc thiếu tiêu chuẩn hóa và khả năng tương tác hiện nay làm hạn chế hiệu quả hoạt động và tăng rủi ro tiềm ẩn.

Khả năng tương tác của blockchain là khả năng chia sẻ thông tin trên các mạng blockchain khác nhau mà không bị hạn chế.

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar