Cocos-BCX phát hành Whitepaper 1.1.3

Là một nhà lãnh đạo của thế hệ tiếp theo của nền kinh tế trò chơi kỹ thuật số, chúng tôi mong muốn mở rộng sự hiện diện của chúng tôi với đầy đủ nội dung. Qua nhiều tháng làm việc và một vài bản nháp, Cocos-BCX Whitepaper đã cập nhật lên phiên bản 1.1.3.

Cocos-BCX Whitepaper là hướng dẫn có thẩm quyền thông báo cho người dùng và nhà đầu tư về triết lý và khái niệm ngắn gọn của Cocos BlockChain Expedition (viết tắt là Cocos-BCX, hoặc “Platform”), nền tảng để phát triển, vận hành và quản lý các ứng dụng phi tập trung (DApps) và lưu thông tài sản trong ứng dụng (dAssetsv) trên blockchain.

Trong whitepaper, chúng tôi giới thiệu các vấn đề và triển khai liên quan của Cocos BlockChain Expedition, bao gồm:

  • Lý lịch;
  • Ưu điểm dự án và tối ưu hóa công nghệ;
  • Kinh doanh và hoạt động;
  • Kiến Trúc Hệ Thống;
  • Hệ thống kinh tế của nền tảng;
  • Nhà đầu tư chiến lược.

Độc giả có thể tìm thấy phiên bản mới nhất trên https://www.cocosbcx.io/static/Whitepaper_en.pdf.

Theo dõi các kênh xã hội Cocos-BCX để được cập nhật:

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar