Tiền mã hóa là gì?

Tiền mã hóa là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế để làm việc như là một trung gian trao đổi mà sử dụng mật mã để đảm bảo các giao dịch của nó, để kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và để xác minh việc chuyển giao tài sản[1][2][3]. Tiền ảo được phân loại như là một tập con của các loại tiền kỹ thuật số[4] và cũng được phân loại là một tập con của các loại tiền tệ thay thế và các loại tiền ảo.

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar