Boboo.com

@Biquanouyang: Giá thị trường chung của BTC vẫn dao động trong khoảng 9000-8400. Nếu vượt qua 9000 thì xu hướng “long” sẽ mạnh hơn, giá của BTC sẽ tăng...

Boboo.com

@Zhoutiantanjiaoyi: BTC chủ yếu tập trung vào “long” trong ngắn hạn. Ngày hôm nay, nó tập trung vào vị thế kháng cự 9.000 điểm, dòng trên cùng là 9150-9200...

Boboo.com

👍👍👍Thị trường gần đây đang trong một tình thế hỗn loạn. Phạm vi được đề xuất và một số điểm vào: giữa phạm vi lớn 8700-9500 và phạm vi...

Boboo.com

@Muqingyanbi: Trong chu kỳ ngắn của BTC, chủ yếu nên đặt các lệnh “short”. Chúng tôi khuyên bạn nên đặt các lệnh “short” khi thị trường hồi phục gần...