Bittrex chặn người dùng quốc tịch Mỹ giao dịch 32 loại tiền điện tử

Theo thông báo, sau ngày 21 tháng 6, các trader có quốc tịch Mỹ sẽ không thể truy cập vào một loạt các đồng tiền điện tử được niêm yết trên sàn giao dịch, bao gồm cả QTUM và STORJ.

Xem thêm:

Sàn giao dịch lưu ý rằng người dùng có quốc tịch Mỹ sẽ nhận được email giải thích các vấn đề liên quan đến người dùng và các loại tài sản nói trên. Các tùy chọn được trích dẫn bởi sàn giao dịch bao gồm bán chúng cho các tài sản sẽ có sẵn cho chúng, hủy đơn hàng và chuyển chúng khỏi sàn giao dịch.

Sau khi thay đổi có hiệu lực, khách hàng có quốc tịch Mỹ sẽ không thể mua hoặc bán các đồng tiền bị cấm, tất cả các lệnh đặt hàng mua bán đến các tài sản nói trên sẽ bị hủy. Một số chức năng có giới hạn liên quan đến tài sản vẫn sẽ có sẵn cho các trader quốc tịch Mỹ và các đồng tiền sẽ được chuyển sang nền tảng Bittrex International:

“Người dùng quốc tịch Mỹ có thể rút số tài sản đi bất cứ lúc nào hoặc vẫn có thể hold tại ví sàn Bittrex, miễn sao Bittrex International vẫn hỗ trợ những loại tài sản này là được”

Bittrex International là chi nhánh của Bittrex, có trụ sở tại Châu Âu, niêm yết các loại tài sản nhất định chỉ có trên nền tảng Bittrex International – không dành cho người dùng ở Hoa Kỳ.

Ở tình huống tương tự, sàn giao dịch phi tập trung được phát triển bởi sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance sẽ chặn quyền truy cập trang web đối với người dùng đến từ 29 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ.

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar