Bitcoin là gì?

Bitcoin, được tạo ra trong năm 2009, là tiền mã hoá đầu tiên.[5] Kể từ đó, nhiều loại tiền mã hóa khác đã được tạo ra.[6] Chúng thường được gọi là altcoin, viết tắt của đồng tiền thay thế.[7][8][9] Bitcoin và các dẫn xuất của nó sử dụng kiểm soát phi tập trung[10] đối lập với tiền điện tử tập trung và các hệ thống ngân hàng trung ương[11]. Việc kiểm soát phi tập trung này có liên quan đến việc sử dụng cơ sở dữ liệu giao dịch blockchain của bitcoin trong vai trò như một sổ cái lưu trữ dạng phân tán.

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar