🔥🔥🔥Tham gia câu lạc bộ Giao dịch hợp đồng VIP Boboo

❤️❤️❤️Steven advice 2 at 22:26, 1th, Mar

👍BTC hy vọng rằng cú sốc ngắn hạn vẫn sẽ không ổn định và sẽ chọn “short” và các ý tưởng hoạt động của ngày hôm nay là chủ yếu là trên cao với “short”, được bổ sung bởi mức thấp với “long”. Hãy chú ý đến áp lực cao hơn 8800-9000 và mức hỗ trợ thấp hơn là 8500-8400.
👍Duy trì hoạt động trên cao trong ngày. Khuyến nghị hoạt động: 8650-8750 ở trên sẽ tiếp tục “short”, dừng lỗ ở mức 8900 với mục tiêu là 8450/8300, khi chạm 8800 của đường giữa hay dòng đầu tiên chọn “short”, dừng lỗ ở mức 9100, mục tiêu là 8200/7800.

🔥🔥🔥Tham gia câu lạc bộ Giao dịch hợp đồng VIP Boboo

👍100% lợi nhuận khi quản lí vốn tốt! Nâng tầm giá trị cuộc sống!

👍Đây là nhóm hoàn toàn miễn phí, không cần biết bạn ở địa vị nào, hoàn cảnh ra sao, chúng tôi đều có thể giúp bạn giao dịch từ đầu.

🤜Click tham gia ngay: https://t.me/joinchat/L49I0RB1vvQpeuYclrY4oQ

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar