💕Đại sứ Boboo Việt Nam💕

100$+tiền thưởng/tuần!!!💵💵💵

🎯Nhiệm vụ:
-Trở thành quản trị viên của nhóm Boboo Việt nam hoặc tạo nhóm riêng của bạn.
-Dạy người mới cách đăng kí ở Boboo
-Dạy người mới cách giao dịch demo và giao dịch thực tế
-Giữ các thành viên trong nhóm hoạt động để tham gia event
-Đăng quảng cáo trên các diễn đàn để có nhiều người dùng hơn
-Dịch bài viết

❗️Quan tâm ư? Liên hệ @bobooadmin

Chia sẻ bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Avatar